ul. 19 Stycznia 29,
64-820 Szamocin

+48 672848272
zsbiblioteka@onet.eu

Internetowe centrum multimedialne

W bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Dzięki realizacji projektu MEN szkoła otrzymała w roku szkolnym 2006/2007
oraz 2007/2008 dwa zestawy sprzętu komputerowego. Do dyspozycji użytkowników jest osiem stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu oraz dwa wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kopiarka).

Przystępując do projektu biblioteka wzbogaciła swoje zaplecze techniczne oraz stworzyła wygodne i dostępne dla nauczycieli i uczniów miejsce do zgłębiania tajników wiedzy. Użytkownicy ICIM mają również możliwość realizacji zajęć edukacyjnych, kółek zainteresowań oraz indywidualnego skorzystania z programów multimedialnych takich jak: encyklopedie, słowniki, atlas świata oraz buszowania po Internecie. Szczegółowe informacje i zasady korzystania określa Regulamin ICIM znajdujący się w bibliotece szkolnej.

Rozszerzając wachlarz usług bibliotecznych i zapewniając użytkownikom dostęp do technologii informatycznej udostępniamy notebooki, projektory, ekran przenośny, zestaw głośników, rzutnik folii oraz magnetofony.