ul. 19 Stycznia 29,
64-820 Szamocin

+48 672848272
zsbiblioteka@onet.eu

Informatyzacja biblioteki

Przekształcając bibliotekę w Szkolne Centrum Informacji realizujemy program komputeryzacji naszej placówki z wykorzystaniem programu MOL Optivum.
Pracę z programem rozpoczęto w połowie roku szkolnego 2009/2010. W chwili obecnej skatalogowano 80 % woluminów oraz wszystkie zbiory specjalne.

Baza danych pozwala na kompleksową obsługę biblioteki szybszą,
łatwiejszą i wydajniejszą pracę bibliotekarza.

Program MOL Optivum wykorzystywany jest do:


•- prowadzenia wielu odrębnych ksiąg inwentarzowych dla różnych rodzajów zbiorów wraz z odpowiednimi rejestrami ubytków,
•- opracowywania nabytków – tworzenia opisów bibliograficznych do katalogów,
•- wyszukiwania informacji o książkach i innych materiałach bibliotecznych w katalogach,
•- prowadzenia rejestru ubytków.