ul. 19 Stycznia 29,
64-820 Szamocin

+48 672848272
zsbiblioteka@onet.eu

Rys historyczny

                Niemal od początku istnienia szkoły podstawowej funkcjonowała w niej biblioteka. Powołano ją na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami, wydanego 17 kwietnia 1946 roku przez Krajową Radę Narodową. Dekret ten włączał biblioteki szkolne do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W latach 1945- 1954 księgozbiór biblioteki znajdował się w salach lekcyjnych. Komplety książek mogły być wypożyczane z magazynu w szkole lub z biblioteki publicznej. Na prowadzenie biblioteki były przyznawane godziny nadliczbowe dla nauczycieli polonistów. Wypożyczanie odbywało się codziennie na dużej przerwie i po lekcjach.

            Choć biblioteka nie posiadała początkowo własnego lokalu stosowano w niej dość bogate formy pracy z czytelnikami: czytanie artykułów z gazety, np. z „Gromady”, wieczory literackie, gazetki szkolne. Obchodzono także Dni Oświaty, Książki i Prasy. Biblioteka szkolna w Szamocinie przechodziła w swojej historii różne koleje losu.

          Wielokrotnie zmieniała siedzibę. W chwili otwarcia w roku 1954 otrzymała osobne pomieszczenie o powierzchni 15 m2 w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej. W roku 1956 zwiększył się metraż biblioteki do 20m2, ponieważ zajęła sąsiednie pomieszczenie w budynku, w którym się mieściła. Dzięki temu można było wygospodarować miejsce na mały kącik czytelniczy.

            W latach pięćdziesiątych dokonano remontu budynku szkolnego, między innymi zmodernizowano poddasze. Uzyskano dodatkowe pomieszczenie na izbę lekcyjną i bibliotekę (około 30 m2). Kiedy w 1957 roku wprowadzono możliwości zatrudnienia bibliotekarzy na etacie 36 - godzinnym utworzono taki etat. Pierwszym bibliotekarzem został Marian Kazecki, nauczyciel polonista bez kwalifikacji bibliotekarskich.

            W latach 60-tych i 70- tych biblioteka mieściła się nadal na poddaszu. Nie dokonywano wówczas większych zakupów, ponieważ w bibliotece było zbyt mało miejsca. Poza tym trudności finansowe uniemożliwiały zaopatrzenie wszystkich uczniów w podstawowe lektury.

            W połowie lat 80- tych, kiedy wybudowano nową szkołę, biblioteka otrzymała cztery pomieszczenia do swojej dyspozycji, które w zupełności wystarczały na potrzeby biblioteczne. W jednym pomieszczeniu mieściła się wypożyczalnia, w drugim czytelnia z wydzielonym księgozbiorem podręcznym i regałami na czasopisma, w trzecim znajdowała się sala audiowizualna. Czwarte pomieszczenie przeznaczone było na magazyn.

            Sala była zorganizowana na 30 miejsc.Odbywały się w niej lekcje z różnych przedmiotów, na których pokazywane były filmy. W czytelni przeprowadzano lekcje biblioteczne i różnego rodzaju konkursy. Jednak od 1993 roku w sali tej urządzono pracownię informatyczną. Z czasem zlikwidowano również salę audiowizualną, przeznaczając ją na gabinet stomatologiczny. W 2001 roku po wyremontowaniu tego pomieszczenia stało się ono izbą lekcyjną. Uczniowie podzieleni na grupy odbywali tam lekcje języka angielskiego. Cały sprzęt należący do biblioteki, czyli telewizor, odtwarzacz wideo, przeniesiony został do pracowni języka polskiego. Natomiast po likwidacji czytelni regały z czasopismami wraz z księgozbiorem podręcznym wstawiono do wypożyczalni.

            Aby zaspokoić potrzeby uczniów, którzy korzystali z informacji na miejscu, wydzielono kącik czytelniczy.
            Dziś biblioteka  nadal dysponuje niewielkim pomieszczeniem lecz  mimo trudności lokalowych stara się, aby te problemy nie były odczuwalne dla jej użytkowników.