ul. 19 Stycznia 29,
64-820 Szamocin

+48 672848272
zsbiblioteka@onet.eu

Imprezy czytelnicze w latach 1985-2005

            Spotkania autorskie

            Zbiorowe formy pracy z czytelnikiem adresowane są dla wszystkich uczniów i mają na celu kształtowanie zainteresowań i inspirowanie zachowań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Duże uznanie w środowisku szkoły zyskują spotkania z pisarzami połączone z promocją ich książek. Każde takie spotkanie to niesamowita przygoda która długo zapada w pamięć, poza tym egzemplarz z autografem bardziej zobowiązuje do czytania.

              Na początku lat 80- tych odbyło się w szkolnej bibliotece spotkanie autorskie z Lechem Konopińskim. Kolejne lata to  spotkania ze znanymi pisarzami i ludźmi z regionu. 4 kwietnia 1985 roku w bibliotece doszło do spotkania z Jerzym Utkinem, publicystą, autorem wielu interesujących wierszy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Anną Kowalską (10.05.1988r.), redaktor naczelną Świerszczyka.

Po raz kolejny bibliotekę odwiedził też Lech Konopiński (9.10.1985r.). Udział w spotkaniu wzięli uczniowie wszystkich klas III i VIII. Autor przyjechał na zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamocin i nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Było to bardzo ważne wydarzenie, szczególnie dla szkoły, ponieważ autor napisał dla niej hymn, zaczynający się słowami „Szamocin jest naszym grodem…” W 1994 roku rada pedagogiczna zdecydowała o zmianie hymnu na Rotę jako argument podając, że autorem hymnu powinien być, jeśli to możliwe - patron szkoły.

W latach 80- tych bibliotekę odwiedzili jeszcze: Włodzimierz Ścisłowski (19.05.1986r.), Marian Orłoń ( 23.05.1987r.) i Jolanta Nowak - Węklarowa ( 16.05.1989r.).

W latach dziewięćdziesiątych w miarę finansowych możliwości biblioteki czytelnicy sami wybierali pisarzy, z którymi chcieli się spotkać. Dzieci wybrały Danutę Wawiłow z którą zorganizowano spotkanie 22.11.1990 roku.  Autorka znana jest między innymi z książek „Grzybowy król”, „Moje tajemnice” i „Kurki Złotopiórki”. Dzieci bardzo mile i serdecznie przywitały autorkę, przygotowując recytację kilku wierszy z jej zbiorów.

 

         Urok osobowości pisarza, prostota jego zachowania oraz wyczuwalna szczerość wypowiedzi są gwarancją udanej imprezy czytelniczej. Wszystkim spotkaniom autorskim zawsze towarzyszyły wystawki. Miały one na celu przybliżenie postaci autora i jego twórczości. Dzięki staraniom pracowników, każdy z zapraszanych gości ofiarowywał bibliotece swoją najnowszą książkę z dedykacją.

 

how to make a gif

Konkursy i wieczory baśni

        Bibliotekarze Zespołu Szkól w Szamocinie dużą wagę przywiązują do pracy z dziećmi i młodzieżą. Konkursy recytatorskie stały się tradycją. Jednym z konkursów, do którego młodzież przygotowywała się był konkurs „Z książką przez dzieje ojczyste - Polska w niewoli 1795-1914”. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursach literackich, np. „Z literaturą za pan brat”, „Moja wakacyjna przygoda”, „Bohaterowie mitów”, „Najpiękniejsze baśnie różnych narodów”.

Przez kilka lat dzieci brały udział w konkursie wiedzy pod hasłem „Bajkowy świat”, organizowanym przez Rogozińskie Centrum Kultury. Uczestnikami tego konkursu byli uczniowie klas II- IV, którzy musieli wykazać się pewnymi wiadomościami. Głównym celem było zapamiętywanie jak największej ilości faktów, dat, terminów, nazwisk, o które uczestnik mógł zostać zapytany, na wydobycie których z pamięci otrzymał czas mierzony stoperem. W roku 1998 drużynie z Szamocina udało się zająć II miejsce. Natomiast w 2002 roku I miejsce. Był to ogromny sukces  dla uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy szamocińskiej szkoły. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie dzieci, dostarczenie im wszystkich niezbędnych materiałów.

            Bibliotekarze zawsze towarzyszyli dzieciom jako opiekunowie w wyjeździe do Rogoźna. Pomimo żmudnych przygotowań i ogromu wiedzy do opanowania dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tym konkursie.

            Wieczory baśni organizowane były przez bibliotekę szkolną od chwili jej otwarcia. Słuchając opowiadania dzieci zapoznać się mogą z pięknymi utworami
o ciekawej tematyce, które wzbogacają ich słownictwo, przemawiają do wyobraźni i uczuć.
            W każdy wtorek mali czytelnicy naszej szkoły spotykali się na czytaniu ulubionych bajek. W okresie ferii wieczory baśni organizowane były codziennie. Po wysłuchaniu baśni dzieci wykonywały do nich ilustracje, a z powstałych prac robiona była później wystawka. Część wybranych bajek jest lekturami młodszych klas szkoły podstawowej. Dzieci bardzo często przygotowywały scenki z czytanych bajek, bawiąc się w teatr. Dzielą się na kilka zespołów i same przygotowują się do występu, później pokazują swoje osiągnięcia kolegom i koleżankom w klasach. Dzięki takiej formie dzieci łatwiej i szybciej przyswajają sobie treść książek, na pewno jest to też pewne ułatwienie dla nauczycieli.